Obdobje Cena
Od 1. maja do 30. aprila naslednje leto 2.650 €
Od 1. maja do 30. septembra 2.400 €
Maj 520 €
Junij 630 €
Julij 900 €
Avgust 790 €
September 530 €
Pavšal vključuje  kampirni prostor, bivanje štirih oseb, električni priključek in upravne stroške. Najkrajše možno obdobje za sklenitev pogodbe o pavšalu je 30 dni, bivanje se lahko prične katerikoli dan v mesecu. Dodatni dnevi se obračunajo po naslednjih cenah :
Na dan Cena
V maju, juniju in septembru 22 €
V juliju in avgustu 28 €

Turistična taksa : 0,64 €/dan za odrasle,  0,32 €/dan za otroke od 7 do 18 leta starosti.

5 % popusta na vrednost pogodbe o pavšalu priznamo tistim, ki nas obiskujejo že vsaj pet let
10 % popusta priznamo tistim pavšalistom, ki se k nam vračajo že več kot deset let
15% popusta pa priznamo tistim gostom,  ki so nam zvesti že več kot petnajst let